Znani so izsledki raziskave o zaostankih v razvoju otrok, ki so posledica zaradi omejitev v času pandemije Covida.

Izsledki so pridobljeni v okviru celovitega informacijskega sistema o zdravju in odločanju (CHADIS) in temeljijo na informacijah zbranih iz več kot 5000 pediatričnih ordinacij in ponudnikov zdravstvenih storitev v 48 zveznih državah ZDA.

Ne glede na to, da gre za raziskavo v ZDA pričakujemo, da so posledice pri nas podobne

Vključeni so otroci starosti do 5 let

V raziskavi so strokovnjaki upoštevali temeljno stanje razvoja 50.205 otrok, starih od 0 do 5 let.

Dojenčki in otroci, mlajši od pet let, so doživeli skromne, a pomembne zamude pri razvojnih mejnikih zaradi omejitev, ki jih je prinesla pandemija Covid-19. To je razkrila študija, objavljena v Journal of American Medical Association Pediatrics.

To so izvedli znanstveniki otroškega centra Johns Hopkins. Ekipa, ki jo je vodila Sara Johnson, je preučila možne povezave med presejalnimi rezultati razvojnih mejnikov in omejitvami, povezanimi s pandemijo.

Komunikacijske veščine, reševanje problemov in socialne veščine

Čeprav so se pojavile majhne spremembe, komentira Johnson, zamude v temeljnih stopnjah razvoja niso tako pomembne.

Vemo, da je širjenje novega koronavirusa prekinilo življenja mnogih ljudi in pomembno je razumeti kako so te spremembe imelo posledice za otroke. Večina mladih pacientov je zaradi nezmožnosti opravljanja normalnih dnevnih aktivnosti doživljala povečan stres, tesnobo in socialno izolacijo.

Prejšnje študije so domnevale posledice na spanje in tveganje za debelost pri otrocih vendar so učinki pandemije ostali precej nejasni. V okviru raziskave so strokovnjaki upoštevali temeljno stanje razvoja 50.205 otrok starih od 0 do 5 let.

S primerjavo podatkov, zbranih pred in po pandemiji, so znanstveniki ugotovili triodstotno zmanjšanje komunikacijskih veščin in dvoodstotno zmanjšanje reševanja problemov in socialnih veščin.

Motorične sposobnosti

Glede motoričnih sposobnosti se niso pokazale razlike. Poleg tega avtorji med 0 in 12 meseci niso opazili zmanjšanja razvoja v zvezi s socialno sfero, vrednosti za druga dva vidika pa so bile primerljive.

Nismo pričakovali podobnih podatkov za otroke in dojenčke, poroča Johnson, in ugotovili smo tudi, da se starševske skrbi in stres niso veliko povečali v obdobju omejitev.

Na splošno so ti rezultati pomirjujoči, vendar so posledice dolgoročnih izidov za otroka razvoj ostaja nejasen. Raziskovalna skupina pojasnjuje, da drugi dejavniki stresa, kot je morebitna zloraba substanc s strani mater med nosečnostjo, niso bili upoštevani v kontekstu dela.

Analiza tudi ni upoštevala prezgodnjih porodov, zato so razvojni vplivi te podskupine morda podcenjeni. Upamo, da bomo s svojim delom, sklene avtorica, prispevali k načrtovanju ciljno usmerjenih intervencij za prihodnje izredne razmere, ki bodo upoštevale potrebe najmlajših.

Zaostanki so nadomestljivi

Večina mladih pacientov je zaradi nezmožnosti opravljanja normalnih dnevnih aktivnosti doživljala povečan stres, tesnobo in socialno izolacijo. Raziskovalci so ugotovili 3-odstotno zmanjšanje komunikacijskih veščin in 2-odstotno zmanjšanje reševanja problemov in socialnih veščin.

Takšni zaostanki so s skupnim delom staršev in strokovnjakov v naslednjih letih nadomestljivi. Pomirjeno lahko rečemo, da pandemija na teh otrocih ne bo pustila dolgoročnih posledic v razvoju.

Kaj pa večji otroci?

Na žalost so večje posledice utrpeli otroci, ki so bili v času omejitev v šolah in jim je s tem odpadla vsa športna vzgoja, ki je največkrat temelj za ustrezen motoričen razvoj otrok in najstnikov. Te pa so že evidentirane in znane iz spremljanja naših otrok v šoli.