Kategorije

Reklamacije i vračanje proizvoda

ŽALBE

Kupac se može žaliti ako roba nema osobine koje je prodavatelj izričito obećao, ako je prodavatelj poslao krivi proizvod, u krivu količinu, boju ili na drugi način odstupaju od narudžbe. 

Kupac može vratiti robu u roku od 8 dana od kupnje i zahtijevaju hitnu zamjenu istog neispravan proizvod ili pod uvjetima pritužbi iz činovničkih pogrešaka slati žalbu unutar zakonskih rokova. 

U slučaju žalbe može kupac u skladu sa zakonom zahtijevati zamjenu proizvoda, njegov popravak ili povrat nabavne cijene. U potonjem slučaju prodavatelj zadržava pravo, da za vrijeme koje je kupac robu koristio naplaćuje najam ali ne prelazi iznos za koji se je smanjila vrijednost proizvoda na tržištu. 

Za žalbu na proizvod vas molimo, da ispunite naš online obrazac. Nakon popunjavanja obrasca, mi ćemo vam se javiti sa daljnjim uputama.

Drugi način žalbi nisu prihvaćeni. Isporuke u otkupninu će biti odbijene.

VRAĆANJE PROIZVODA 

U skladu sa Zakonom o varstvu potrošnikov (ZVPot-UPB2) se može naručena roba kupljena na ugovor na daljinu (što uključuje i kupnju putem interneta) bez razloga vratiti u roku 28 dana.

Prije povratka proizvoda vas molimo, da ispunite naš online obrazac. Nakon popunjavanja obrasca, mi ćemo vam se javiti sa daljnjim uputama.

Roba mora biti vraćena netaknuta, u istom iznosu koji ne smije biti oštećen i bez tragova korištenja, kao i sve relevantnu dokumentaciju, uključujući originalni račun i originalno pakiranje.

Kupac proizvoda do otkaza ugovora ne može slobodno koristiti. Kupac može samo obaviti pregled i ispitivanja proizvodu u mjeri u kojoj može utvrditi činjenice. Ispitivanje proizvoda što odstupa od toga smatra se kao stvarno korištenje proizvoda, što znači, da sa tome kupac izgubi pravo na otkazivanje ugovora. 

Prodavatelj u slučaju iz prethodnog stavka za te proizvode ima pravo odrediti smanjena vrijednost proizvoda i kupcu kod povratku kupoprodajne cijene uzima u obzir smanjenu vrijednost proizvoda ili sam proizvod vrati kupcu.

Mogućnost povratka ne primjenjuje se na softver, audio i video nositelje, knjige i pribor, u slučaju da je uklonjena  originalna ambalaža i sigurnosni pečat.

Sve naknade troškova snosi kupac. 

Kupac može nakon povratka robe zahtijevati isplatu povrata kupoprodajne cijene koju mu prodavatelj u skladu sa zakonodavstvom vraća na bankovni račun najkasnije u roku od 14 dana od dana povrata robe ili povlačenja od narudžbe. Na zahtjev kupca kupoprodajna cijena može biti djelomično ili potpuno korištena kao kredit za moguću drugu kupnju.

Svi ostali prigovori, primjedbe, zahtjevi, izjave ili možda pohvale možete slati na e-mail adresu info@babylandia.si

Povrat robe bez popunjavanja online obrasca nije moguće. Isporuke u otkupninu će biti odbijena.

Ako narudžbu provodi pravna osoba bez obzira na njihov pravni oblik ili vlasničkog statusa gore navedeno ne primjenjuje. Zahtjevi za povrat robe će u tim slučajevima dobavljač rješavati pojedinačno koliko je to moguće, uzimajući u obzir sve razloge i okolnosti.  

JAMSTVO

Najkraći jamstveni rok za proizvode u skladu sa zakonima, koji su na snazi u Republici Sloveniji je 12 mjeseci. Tijekom razdoblja jamstva za servisiranje proizvod brinemo mi. Proizvod za koje se traži jamstvo dostavite na našu adresu sa računom i jamstvenim listom (isporučuje se s proizvodom). 

IZJAVA O JAMSTVU

Jamčimo kvalitetu proizvoda ili ispravni pogon u jamstvenom roku ako će se koristiti u skladu s njegovom svrhom i uputama.

Jamstveni rok počinje teći od dana dostave proizvoda kupcu.

Za prijavu kvarova u jamstvenom roku proizvoda molimo ispunite online obrazac. Nakon popunjavanja obrasca, mi ćemo vam se javiti sa daljnjim uputama.

Ako vaš proizvod ne bude popravljen u roku od 45 dana od dana primitka na popravak, mi ćemo zamijeniti vaš proizvod s novom.

Za prijevoz proizvoda priznajemo najracionalniji tarifu javnog prijevoza ali samo pod uvjetom, da se tarifa potvrdi.

Prodavatelj nije kvalificiran za tehničku procjenu s obzirom na moguće propuste i na taj način se ne može odlučiti na zamjenu proizvoda bez mišljenje nadležnog servisa.

Ako ovlašteni servis utvrdi da je nedjelovanje ili kvara proizvoda rezultat nepropisnog korištenja ili održavanja ili neovlašten zahvat u proizvod, kupac će platiti troškove popravaka, isporuke i troškove dijagnostičkoga pregleda.

From The Blog